h

Cynhadledd

CYNHADLEDD

Mae EIBOARD Video Conference Solution yn ddatrysiad i ddisodli taflunydd traddodiadol, PC, siart troi, bwrdd gwyn a sgrin mewn ystafell gyfarfod yn syml ac yn hawdd.Mae'n berthnasol yn eang ar gyfer trefnu hyfforddiant corfforaethol a seminarau, cyflwyniadau gwerthu a meysydd, cyfarfodydd a thrafodaethau, galwadau cynadledda a gweminarau gyda chyfranogwyr o ddinasoedd a gwledydd eraill, a rhyngweithio bywyd go iawn.

Eich Cynorthwy-ydd Cyfarfod

Ni waeth beth yw maint eich ystafell gynadledda ac ni waeth ble mae'ch tîm wedi'i leoli, bydd datrysiad ystafell gynadledda EIBOARD yn gwneud iddo deimlo fel eich bod yn yr un ystafell.

Rhannu Sgrin

Rhannu cynnwys sy'n gwneud cydweithio yn bosibl.

Hawdd i'w defnyddio

Gwneud cais yr un peth â thabled IFP: agor ffeiliau, syrffio'r rhyngrwyd, chwarae fideos, tynnu llun, marcio, nodi a chyfathrebu trwy negeswyr fideo.